Om UngiHørsholm

Ung i Hørsholm har flere forskellige arbejdsområder. Herunder vil vi liste dem op så du kan danne dig et overblik over ”Ung i Hørsholm” (UiH). Alle områderne kan du læse mere om, her på vores hjemmeside.

Ungdomsskolen
Ung I Hørsholm tilbyder holdundervisning i en lang række forskellige fag. Der er både traditionelle skolefag, men også kreative fag, hvor du har mulighed for at blive dygtigere til det som du lige præcis interesserer dig for.
For at tilmelde dig holdundervisning gennem Ung i Hørsholm, så skal du som udgangspunkt bo eller gå i skole i Hørsholm Kommune og gå i 7. klasse eller højere. Der skal som hovedregel være mindst 8 elever for at et hold bliver oprettet. I særlige tilfælde kan hold dog igangsættes med færre elever.
Hvis du har et forslag til et ungdomsskolehold, som ikke findes i forvejen – så er du også meget velkommen til at komme med et forslag. Vi kan ikke garantere, at alle forslag bliver til noget – men vi lover at vende tilbage hurtigt og undersøge mulighederne seriøst.

Ungdomsklubben (UK)

Fritidstilbud der gælder for borgere i Hørsholm og/-eller elever der går i skole i Hørsholm fra 13 (7. klasse) til 18 år. Her kan du hygge dig i cafeen, spille brætspil, spille computer, spille pool eller bordtennis, eller noget helt andet. Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan finde på. Som noget nyt har vi fra august 2018, ansat nogle ung-medarbejdere der kommer fra forskellige af Hørsholms skoler. Som noget nyt dyster vi mod andre ungdomsklubber i andre kommuner. I juni 2018 tæskede vi Ung i Fredensborg:-)

Ungehuset (ÅDP)
Et tværfagligt samarbejde mellem forskellige kommunale centre.  Her er vores fokus  på job og uddannelse samt at bidrage til at unge kan få en oplevelse af det gode ungdoms liv og hvad dette indebærer. Der er personlig rådgivning og forskelllige undervisningsforløb i løbet af dagtimerne der understøtter indsatsen. I aftentimerne fungerer huset som fritidstilbud for unge i Ådalsparken hvor der er muligheder for bla. musikproduktion og deltagelse i forskellige projekter og meget mere.

SSP
SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole og socialområdet i kommunen samt politiet.Det er centralt at påpege, at SSP er en samarbejdsform og formålet er at forebygge kriminalitet og risikoadfærd hos børn og unge samt grupper af unge.SSP-konsulenten er tovholder for den samlede SSP-indsats i Hørsholm. SSP-konsulenten yder sparring, råd og vejledning inden for det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde og er opmærksom på nye kriminalitetsforebyggende metoder – og hvordan de implementeres i det daglige SSP-samarbejde. SSP-konsulenten koordinerer gadeteamet.
SSP-konsulenten kan kontaktes af alle som måtte have behov for sparring, råd eller vejledning i forhold til det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

Gadeteam
Gadeteamet arbejder om aftenen, natten, ferier eller i weekender. Gadeteamet søger altid den positive kontakt med de unge, og aldrig med løftet pegefinger. Vi mødes på fælles præmisser, og med dialog skaber tillid. Gadeteamet opsøger unge, hvor de er, i Trommen, på gaden, på stranden, i butikscentre, til byfester, festivaler, og alle andre steder, man kan forestille sig, at unge opholder sig. Gadeteamet er ”lynafledere”, troværdige voksne, der ”vil” de unge. Vi lytter til problemer, råder og vejleder, støtter i svære situationer. Kort sagt. Vi er til for de unges skyld.

Ungakademi
UngAkademi tilbyder hvert år en række udfordrende, spændende og unikke undervisningsforløb, hvor du får undervisning på et fagligt højt niveau og har mulighed for at møde andre med samme passion som dig selv. Vi samarbejder om dette elite projekt med en del andre kommuner.

Ungerådet
Hørsholms Ungeråd er med til at sætte dagsordenen i Hørsholm kommune, ved at stå til rådighed og rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål, som berør hverdagen for Hørsholms unge. Derudover laver rådet forskellige aktiviteter fx MER-fest for de unge i Hørsholm Kommune.

Ungepenge
UngePenge er en pulje på 40.000 kr. årligt, som har til formål at hjælpe til at gode idéer kan blive prøvet af i virkeligheden. Puljen gør det let og hurtigt at søge om op til 5.000 kr. til sit event / projekt / idé – og der er kort svartid på max en uge.

Samarbejde med Møllevejens skole
Undervisningstilbuddet på Møllevejens Skole, er en mulighed for elever, som skønnes at have brug for et andet undervisningstilbud end det, folkeskolen tilbyder. Folkeskolelovens § 33, stk. 3 foreskriver, at elever efter folkeskolens 7. klassetrin kan få opfyldt deres undervisningspligt i ungdomsskolens heltidsundervisning. Heltidsundervisningen skal stå model med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vi tilbyder afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.
Eleverne kommer til Møllevejens skole af mange forskellige og komplekse årsager. Møllevejens Skole arbejder på at imødekomme elevens behov, ved at tilrettelægge undervisningen individuelt og utraditionelt, i det omfang det lader sig gøre. Emner og fag kan være de samme som i folkeskolen, men da undervisningen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau, forudsætninger og behov for andre fag, kan emnekredsen variere meget. I praksis betyder det, at skoledagen og skoleåret tager udgangspunkt i et helhedsorienteret syn på eleven og således ikke udelukkende fokuserer på elevens boglige præstationer og ressourcer. Individuelle praktikforløb og tilbud om brobygning er tiltag, vi ofte iværksætter for vores elever.